Kunst- en cultuurlessen

De Toppie cultuurcoaches verzorgen kunst- en cultuurlessen in het basisonderwijs en op de peuterspeelzalen in Zwijndrecht. Het doel van deze lessen is om kinderen kennis te laten maken met de diverse facetten van de kunsteducatie. Er wordt gewerkt vanuit zes disciplines. Dit zijn; theater, dans, beeldend, muziek, nieuwe media en cultureel erfgoed. De scholen zijn vrij om zelf een van deze disciplines te kiezen en de cultuurcoaches geven hier dan in samenwerking met de docenten van Toppie Cultuur een concrete invulling aan.

Opzet van de lessen

De lessen zijn onderverdeeld in vier blokken die lopen van vakantie tot vakantie. Het eerste en derde blok worden onder schooltijd aangeboden en het tweede en vierde blok zijn na schooltijd. Iedere school krijgt in een jaar dan ook twee disciplines aangeboden. Op enkele scholen wordt een ander programma aangeboden. Op deze scholen is het lesaanbod enkel onder schooltijd. Daarmee is een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8 opgesteld in de disciplines theater, dans, muziek en beeldend. De lessen worden verzorgd door onze lokale partners uit Zwijndrecht en omgeving.

Voor de peuterspeelzalen en de kleuterklassen is er eveneens een apart programma. Dit heet de Kaboutercultuur. Deze lessen zijn een combinatie van spel, dans en muziek. Binnen deze lessen wordt er gewerkt vanuit een thema wat op dat moment actueel is in de klassen.

Meld je aan voor de activiteiten

De Toppie cultuurcoaches voor het schooljaar 2019 / 2020 zijn Jennifer van Toorn en Dana Gooijer. Voor meer informatie over Toppie Cultuur kunt u een e-mail sturen naar info@theaterhuis.com.